Bilde

Bugs and Borders. – The monograph.

Stikkord

influensamikrobeA Historiographical Inquiry into the Theoretical and Methodological Implications of Borders in the Studies of Great Epidemics. Bugs and Borders. The monograph has arrived.

This project examines the complex relations between some significant historical phenomena, the great epidemics of modern times, and the way historians and other scholars have designed
and conducted their study of those phenomena. Infectious diseases and their major outbreaks in larger and smaller epidemics were the main causes of sickness and death worldwide between 1830 and 1960. Les videre

Professional portrait. Forskerportrett.

Stikkord

B0009P%200228-1[1]Tidsskriftet Fortid presenterte forskeren og historikeren May-Brith Ohman Nielsen i et stort portrett i utgaven 3/2014. Artikkelen var del av i serien med presentasjoner av norske historikere. Portrettet kan dere leses her.

fortid_3_2014_web_spread_hires copy

The journal Fortid published an academic portrait of May-Brith Ohman Nielsen in the late summer of 2014. You can read it from the link above.

Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt.

Stikkord

hugo_simberg_garden_of_death1Skillet mellom liv og død er den ultimate grensen for oss mennesker, ja for alle levende vesener. Grensen mellom liv og død utgjør en av absoluttene i historien. Vi kan gi den ulike navn og ulik mening, men å krysse den er ugjenkallelig. Grensen er enveis, engangs og unik. Derfor er den ladet med ulike typer mening, sterke emosjoner og stor symbolverdi. Fenomener med slike kvaliteter kan kapitaliseres på. Artikkelsamlingen viser hvordan markedsføring av ulike varer har anvendt forestillinger om død og dødsfrykt i sine kommersielle strategier. Les videre

Jakten på Norge. TV-dokumentar NRK.

Stikkord

1975065_672692042772017_1482620517_nJakten på Norge er en programserie på 10 timeslange dokumentarprogrammer som er laget av NRK i anledning Grunnlovsjubileet i 2014. Serien ble sendt første gang i januar – mars 2014  og på ny i september – november samme år.

Dokumentarserien har hentet mye inspirasjon fra verket
Norvegr
og det nye materialet som der blir presentert. Sammen med TV-serien har det også gått en serie med tilhørende radioprogram. Les videre

Bugs and borders. Et delprosjekt av Implikasjoner

Stikkord

IMG_0180

NFR-prosjektet Implikasjoner og delprosjektet Bugs and borders er nettopp avsluttet.

Store epidemier er betydningsfulle og alvorlige hendelser i historien til enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn, stundom stater og i noen ganger også i det internasjonalen samfunn. Mikrobene som forårsaker de store epidemiene av dødelige infeksjonssykdommer kjenner ingen politiske grenser. Intet er så internasjonale som dem.  Historikerne har derimot Les videre

Norvegr og 9. april 1940.

Stikkord

Den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45 har en særskilt plass i norsk historie. Historien om 9. april, og om forspillet til den tyske invasjonen av Norge, var lenge heftig diskutert. Noen diskuterer dette i heftige former fremdeles.

I denne posten vil du finne et tilsvar på et et slikt innlegg om 9. april og hvordan vi har behandlet dette temaet i Norvegr. Les videre

Stories of integration and aculturalization. – Historier om integrering og akulturasjon.

Stikkord

5689476362_bfa07fb2d4_zTelling stories is the basic cultural form with which humans make sense of and understand themselves, their local community and the wider world. Through stories we form our personal identities and the identity of families, groups and generations. Through stories we make sense of our present day life, we interpret the past and we anticipate the future. This is often referred to as our human historicity or historical consciousness. Les videre

Ancient cholera graveyards and the great pandemic of 1848-49.

Stikkord

The cholera pandemic of 1848-49 raged all over the world, in big cities and in remote villages. The epidemic also broke out on the Norwegian winter seasonal herring fisheries, where almost every able man along the West coast participated. The fishermen panicked, fled and brought the contagious disease back to the home villages.  Most of these coast villages established separate cholera graveyards for the victims, often on remote places away from the community. Local people feared contamination from the diseased and beeing haunted by the phantoms of their poor souls. Les videre

Quarantine habours and quarantine politics.

Stikkord

The Norwegian coastline is the longest in the world. Most of it is sheltered by the scurries and provides thousands of smaller and larger harbours. In the times of the great epidemics, like plague, cholera, smallpox, yellow fever, dysentery and other «fevers», harbour quarantine was one of the measures taken to prevent import of infectious an epidemic disease. Thus there are lots of small, old quarantine harbours along the Norwegian coast. There are a few big ones too, one of which were a major international quarantine station, Les videre

Poisnerous promises. – Marketing DDT, Bladan and Hexa for the Scandinavian post war consumers.

Stikkord

The story of pesticides and herbicides, their massive use in the post World War II decades, and their toxic and tragic effects on environment and human health is well-known. So is also the story of how the most harmful of these environment poisons, like DDT and Bladan, were banned or heavily restricted in most western countries from 1970 onwards. Less research and history writing is done on how these highly toxic chemicals were marketed and made popular among ordinary consumers in the post war era. Les videre

Northerners in the times of cholera. – Research and multimedia project.

Stikkord

History is what binds people together. Shared history means shared mental frameworks, shared cultural references, mutual recognition and common understanding of historical significance. This way history forms shared meanings and bonds of solidarity. This is why states, local communities and families take care of their history and tell their stories to new generations. 

But history is also what sets people apart, Les videre

Demokratikompetanser for den digitale offentligheten og det diskursive demokratiet.

Stikkord

Terroraksjonen i Norge 22. juli 2011 løftet spørsmål omkring ulike sider ved den digitale offentlighet og demokrati i en digital verden, høyt opp i den norske samfunnsdebatten. Blant disse var mulighetene for åpen, reflektert dialog og problemene med nettekstremisme, intoleranse og hatefulle holdninger som hadde fått spre seg på ulike nettarenaer.  Til disse temaene hørte også den nye høyreekstreme retorikken. Artikkelen analyserer og drøfter den norske skolens læreplaner i lys av 22. juli, Les videre

Pris for formidling av forskning.

Stikkord

Agder vitenskapsakademi delte 28. oktober ut sine forskningspriser for 2011.

Vitenskapsakademiet tildelte  forskningsformidlingsprisen for 2011 til May-Brith Ohman Nielsen for formidlingen av hennes egen historiske forskning i flere prosjekter. Utdrag av juryens begrunnelse for tildelingen kan leses nedenfor. Det kan også prismottakerens takketale Å gjøre mennesker historiske. – Making people historical. Les videre

Norvegr. Norges historie, 1840-1914 og 1914-2011. Norgeshistorie i menneskehøyde.

Stikkord

Norvegr. Norges historie, den nye norgeshistorieverket og storsatsingen til Aschehoug forlag, utkom i september 2011. May-Brith Ohman Nielsen har skrevet bind 3 og bind 4. Tilsammen dekker de tiden fra 1840 og opp til august 2011. Et gjennomgående tema i bind 3 er: Hva ville det si å bli et moderne menneske? – Og i bind 4: Hva vil det si at vi alle er historiske personer? Her hviler kattene på UiAs studiesenter Metochi ut på bind 4. – Mens forfatteren hviler ut på bind 3. Mer info om verket kan du Les videre

Mennesker i historie, historie i mennesker. – Å undervise om emosjonelle og kontroversielle emner.

Stikkord

Mennnesker i historie, historie i mennesker: Hvorfor og hvordan undervise om emosjonelle og kontroversielle emner knyttet til Norge under den andre verdenskrig? Artikkelen er en drøfting av dette temaet i lys av nyere historiedidaktisk forskning og klasseromspraksis. Den den inneholder også materiale og fremgangsmåter for å drive slik undervisning. Les videre

Mennesker, makt og mikrober. Epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet.

Stikkord

Mennesker, makt og mikrober. Epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830-1880, utkom som bok i 2008. Historiens største krig er kampen mellom menneskene og de sykdomsfremkallende mikrobene. 1800-tallet ble epidemienes århundre i Europa. Mennesker og medisinere forsøkte å forstå og forhindre epidemiske sykdommer i å spre seg og forårsake lidelser og massedød. De hentet kunnskaper både fra egen, praktisk erfaring og fra internasjonal vitenskap, men møtte ofte motstand fra økonomiske interesser og fra faglig hold. Les videre

Små paradiser. – Kolonihager i 100 år.

Stikkord

Jord, lys, vann og luft er evige, nærmest tidløse, størrelser. Å dyrke små jordflekker som hager, for nytte og glede, er noe mennesker har gjort i uminnelige tider. Men måten folk har gjort dette på, og hva hagebruket og hagearbeided har betydd for dem, det har forandret seg over tid. I moderne tid har det forandret seg nærmest fra tiår til tiår. Dette ser vi tydelig også innenfor småhagebruket i kolonihager. Her møtes natur, kultur, tidsånd og teknologi.  Les videre

Implikasjoner. – Om historiefaglig teori og metode.

Stikkord

Implikasjoner er et strategisk utviklingsprosjekt ved Instiutt for religion, filosofi og historie på Universitetet i Agder. Prosjektet er finanisert av Norges forskningsråd og vil pågå i perioden 2011-2013.

Prosjektets fulle tittel er:Teoretiske og metodiske implikasjoner av oppgjøret med den metodologiske nasjonalisme og lokalisme. Det omfatter seks forskere og seks underprosjekteter innenfor Les videre

Feber og fellesskap – Epidemienes århundre 1830-1920

Stikkord

Fellesskap sprer febersykdommer, og febersykdommer preger fellesskap.  Hvordan epidemiske sykdommer preger fellesskap og hvordan fellesskap forstår, håndterer og reagerer på dødelige febersykdommer forandrer seg gjennom historien og fra den ene sykdommen til den andre. Utstillingen Feber og fellesskap, 2009, bygger på May-Brith Ohman Nielsens forskning presentert i boken Mennesker, makt og mikrober, 2008. Nedenfor finner du filmer, linker og mer info. Les videre

Historiedidaktikk, et allestedsnærværende tema for allestedsnærværende mennesker.

Stikkord

Artikkelen Historiedidaktikk, et allestedsnærværende tema for allestedsnærværende menneskerer, er en introduksjon til historiedidaktikken med innretning mot lærerutdanning.

Artikkelen er trykt i Sigmund Ongstad (red.) Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland, Universitetsforlaget 2006. Er du interessert i flere artikler fra May-Brith Ohman Nielsen innenfor feltet historiedidaktikk, Les videre

Jord og ord. – Doktorgradsavhandling.

Stikkord

                                                       

Jord og ord. – Bondepartiet 1915-1940, dr. philos. avhandling, UiB 1997. Avhandlingen er en studie av den norske bondebevegelsens ideverden og politiske mobilisering og veivalg. Den tematiserer forholdet mellom ideer, mentalitet og materialitet, og undersøker bevegelsens ideologi som et idesamvirke av språk, tenkemåter, virkelighetsbilder og historieforståelser.

Les videre

Trauste menn ved Svarvarnuten. – Om nasjonalsosialismen i Setesdal.

Stikkord

Trauste menn ved Svarvarnuten. En undersøkelse av årsakene til den store oppslutningen om Nasjonal Samling i Setesdal i årene 1933-1945, hovedfagsoppgave, UiB 1989.

Setesdal, og særlig Valle kommune, lå helt i toppen i prosentvis oppslutning om det norske nazistpartiet Nasjonal Samling, både i demokratiske valg på 1930-tallet og i medlemskap under okkupasjonsårene 1940-45. Les videre

Northerners in the times of cholera. – Research, film and multimedia project.

Stikkord

History is what binds people together. Shared history means shared mental frameworks, shared cultural references, mutual recognition and common understanding of historical significance. This way history forms shared meanings and bonds of solidarity. This is why states, local communities and families take care of their history and tell their stories to new generations.

But history is also what sets people apart, Les videre

Democracy competencies for the digital and discursive democracy?

Stikkord

The terrorist attacks in Norway the 22nd of July 2011 raised many questions about various aspects of the digital public sphere and about democracy in a digital world. Those issues have since been on the top end of Norwegian public debate. Among these are the possibilities for open and reflective dialogue, the problems of online extremism, the occurrence of intolerant and hateful attitudes that had spread to various online sites, and the new right-wing extremist rhetoric. Les videre